Staňte sa partnerom

Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR

/ Prednáška

Cieľom informačnej bezpečnosti je zabezpečiť, aby elektronické služby poskytované verejnou správou aj súkromným sektorom boli bezpečné a dôveryhodné pre všetkých občanov štátu. Najväčším nebezpečenstvom je v súčasnosti organizovaný zločin súvisiaci s nezákonným obohacovaním sa, resp. získanie iných informácií za účelom nezákonného konania. Do tejto oblasti spadá aj hrozba zo strany kybernetického terorizmu. Prioritou, ako aj povinnosťou každého štátu je zabezpečiť informácie proti zneužitiu a eliminovať prípadné následky, v čo najväčšom rozsahu. Táto úloha spočíva v starostlivosti a dozore o štátnu a verejnú správu, ako aj samosprávy a podnikateľské prostredie, ktoré súvisí s inými štátnymi systémami.

Ján Hochmann

Ministerstvo financií SR
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1981 pracoval v Štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, ako projektant el. sietí. Od roku 1983 pôsobil na pracoviskách Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde po atestáciách I. a II. stupňa pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník biomatematického laboratória v Centre fyziologických vied SAV. Jeho činnosť bola orientovaná na vývoj a konštrukciu elektronických meracích zariadení v oblasti experimentálnych meraní v biofyzike a medicíne na báze počítačovej techniky a ich aplikáciu v praxi. Od roku 1995 pracoval na Ministerstve spravodlivosti SR v sekcii justičnej informatiky a štatistiky ako vedúci pracovník a administrátor VT, od roku 2005 bol ri…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným