Staňte sa partnerom

Diskusia "Ako vznikajú obranné inovácie na Slovensku?"

/ Prednáška

Michaela Kollárová

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Na ministerstve sa jej podarilo vybudovať silný odborný tím, ktorý zvláda kľúčovú úlohu, ktorou je identifikovanie vhodných investícií, potrebných pre udržanie stavu a rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vrátane nastavenia modelov financovania. Získané skúsenosti, z predchádzajúcich 18 rokov pôsobenia v riadiacich pozíciách verejnej i štátnej správy, predovšetkým prácou na investičných a rozvojových projektoch financovaných aj z mimorozpočtových zdrojov, zúročuje aj v rámci koordinácie plánovania investícií a financovania projektov - nielen na útvaroch rezortu obrany, ale aj u jeho podriadených organizácií, ktoré majú vo svojej pôsobnosti rôzne oblasti - inovácie, školstvo, zdravotn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Andrej Veľas

Žilinská univerzita v Žiline
Na Žilinskej univerzite pôsobí od roku 2005 na Katedre bezpečnostného manažmentu fakulty bezpečnostného inžinierstva. Úspešne absolvoval v roku 2005 doktorandské štúdium na tej istej fakulte odbor Ochrana osôb a majetku – študijný program Bezpečnostný manažment. Od roku 2005 pôsobil na Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU ako odborný asistent na katedre bezpečnostného manažmentu. V roku 2013 habilitoval a pôsobí od roku 2023 ako profesor a vedúci katedry bezpečnostného manažmentu FBI UNIZA. Je autorom a spoluautorom množstva odborných a vedeckých publikácií. Je riešiteľom viacerých domácich a zahraničných grantových projektov a vedeckých úloh. Rozvíja spoluprácu katedry s praxou.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným