Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Inovácie na portáli Slovensko.sk"

/ Prednáška

Pavel Karel

NASES
Pavel Karel absolvoval vysokoškolské štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a taktiež postgraduálne štúdium na prestížnej Ecole des ponts ParisTech vo Francúzsku. Po jeho pôsobení v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied na pozícii systémového špecialistu nastúpil do Tatra banky, kde strávil značnú časť svojej kariéry ako riaditeľ Odboru IT a niekoľko rokov bol aj členom jej predstavenstva. Ako biznis konzultant pracoval pre spoločnosť IBM, v ktorej riadil mnohé, aj medzinárodné projekty. Posledných 10 rokov konzultačné služby poskytoval vo vlastnej firme Fairdyne. Vďaka jeho dlhoročným skúsenostiam s budovaním, prevádzkou a skvalitňovaním poskytovania elektronických…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Sulík

NASES
Vyštudoval softvérový dizajn a programovanie na Fakulte riadenia a velenia Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Má bohaté skúsenosti v bankovom sektore, kde si počas jedenástich rokov prešiel rôznymi pozíciami. Pracoval ako programový analytik, integračný architekt, architekt IT infraštruktúry, bezpečnostný a podnikový architekt a taktiež sa podieľal na vývoji mobilných aplikácií.  Niesol zodpovednosť za výber, implementáciu, integráciu a prevádzku informačných systémov v bankách. Deväť rokov pracoval v konzultačnej spoločnosti Fairdyne, kde spolupracoval na projektoch, ktoré súviseli s riadením IT, riadením podnikov, architektúry IT aplikácií, dátovej architektúry, bankovej stratégie, obchodnej ana…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Harvaník

NASES
Peter Harvaník vyštudoval technický smer na Technickej univerzite v Košiciach(TUKE). V rámci svojho pracovného pôsobenia sa venoval správe prevádzky biznis kritických aplikácií v USSKE, zavádzal procesy a vypracúval metodické smernice k nim pri transformácií IT divízie v SPP a.s hlavne v oblasti demand manažmentu s dosiahnutou úsporou vyše 70% IT investičných prostriedkov počas 5 rokov pri poskytovaní nezmeneného rozsahu IT služieb spoločnosti v rámci holdingu. V oblasti eGovSK sa podieľal pri rozširovaní elektronických služieb pre malé obce v cloude DCOM, ako aj v projekte pripojenia miest k týmto inovatívnym elektronickým službám. Prispel k výraznej úspore v chode organizácie DEUS a naštartoval procesy insorcingu IT aktivít, ako aj zm…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lenka Mitáková

NASES
Lenka Mitáková vyštudovala matematiku na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci svojho pracovného pôsobenia sa venovala najmä projektu DCOM – Dátové centrum obcí a miest, na pozícii biznis analytika pre elektronické služby. V oblasti elektronizácie samosprávy sa zamerala na návrhy a implementáciu viacerých inovácií v agende spracovania miestnych daní a poplatkov. Jej doménou je riešenie procesov v ich komplexnosti a to z pohľadov všetkých aktérov procesu s dôrazom na automatizáciu a proaktívnosť. Od roku 2022 pôsobí v NASES na pozícii biznis analytika a pomáha riešiť najmä otázky z oblasti elektronickej komunikácie medzi občanmi a štátom.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Štefan Szilva

NASES
Štefan Szilva pracuje ako expert pre oblasť štandardov, eIDAS a eGovernmentu v rámci Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Dlhodobo pôsobí ako člen a predseda technických pracovných skupín pre technické štandardy a elektronické formuláre. Od roku 2017 je garantom a analytikom v projektoch týkajúcich sa spoločných modulov a dôveryhodných služieb. V súčasnosti pôsobí aj ako architekt.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies