Staňte sa partnerom

Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane – DIANA

/ Prednáška
Obranný a bezpečnostný sektor sa viac než kedykoľvek predtým nachádza pod veľkým tlakom byť pripravený na využívanie nových a prelomových technológií. Operačné a bojové domény netvoria už len konvenčné prostredia, ale čoraz viac sa intenzita bezpečnostných rizík zvyšuje aj v oblasti kybernetiky a iných sofistikovaných systémov. Obranyschopnosť krajín nie je definovaná už len počtom stíhačiek a tradičnej bojovej techniky, ale momentálne už aj schopnosťami ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek využívať nové technológie. Preto je nevyhnutné, aby sa rezort obrany stal pevnou súčasťou inovačného ekosystému na Slovensku a poskytoval množstvo príležitostí pre tých, ktorí svoje inovatívne technologické nápady vedia modifikovať aj pre potreby obranného a bezpečnostného sektora.

V súčasnej dobe sa na európskej aj medzinárodnej úrovni (NATO) rozbieha viacero iniciatív a nástrojov, ktoré poskytujú technologickým start-upom, podnikom, ale aj akademickému sektoru, možnosti byť súčasťou výskumno-vývojových projektov, získať miesto v inovačnom inkubátore alebo významné finančné prostriedky.
Slovenská republika stála pri zrode a aktívne sa zapája do tvorby nástrojov akými sú Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane (DIANA – Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) a NATO Inovačný fond. Cieľom je nielen podporovať existenciu takýchto nástrojov, ale aj umožniť slovenskému inovačnému ekosystému zapojiť sa do týchto iniciatív a vyťažiť z nich čo najviac.

Ministerstvo obrany SR sa snaží aktívne komunikovať s potenciálnymi záujemcami a technologickými talentmi, ktoré majú záujem svoje technológie ponúknuť aj pre potreby obranného a bezpečnostného sektoru. Zároveň nezabúda vo svojej komunikácii aj na akademický sektor, ktorý je dôležitou hybnou silou výskumno-vývojových aktivít.

VIDEOZÁZNAM

Michaela Kollárová

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Na ministerstve sa jej podarilo vybudovať silný odborný tím, ktorý zvláda kľúčovú úlohu, ktorou je identifikovanie vhodných investícií, potrebných pre udržanie stavu a rozvoj hospodárskej a sociálnej infraštruktúry Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vrátane nastavenia modelov financovania. Získané skúsenosti, z predchádzajúcich 18 rokov pôsobenia v riadiacich pozíciách verejnej i štátnej správy, predovšetkým prácou na investičných a rozvojových projektoch financovaných aj z mimorozpočtových zdrojov, zúročuje aj v rámci koordinácie plánovania investícií a financovania projektov - nielen na útvaroch rezortu obrany, ale aj u jeho podriadených organizácií, ktoré majú vo svojej pôsobnosti rôzne oblasti - inovácie, školstvo, zdravotn…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným