Staňte sa partnerom

Anton Kuzma

Slovenská technická univerzita
Pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky. V rámci výskumu a vývoja sa spoločne so skupinou prevažne mladých spolupracovníkov venuje problematike telemedicínskych prvkov a systémov. Je nositeľom viacerých výskumno-vývojových projektov v doméne elektroniky a fotoniky, pričom je v danej problematike autorom resp. spoluautorom 47 publikácií vedených v databáze Scopus s 203 citačnými ohlasmi. Výsledky výskumno-vývojového snaženia sa snaží prenášať do praktických aplikácií a posilňovať tak postavenie telemedicíny v zdravotnej starostlivosti. Zameriava sa na problematiku interdisciplinárneho prepojenia technickej sféry a zdravotníctva na úrovni prípravy študijného programu ako základu tvorby vzdelanostnej bázy pre budúce efektívne využívanie telemedicínskych technológií v zdravotníctve. Je tiež členom Expertnej skupiny Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre vypracovanie koncepcie študijného programu Manažment a zdravotnícke technológie.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies