Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Cesta z energetickej krízy - ako krízu využiť ako príležitosť?

/ Prednáška
Ako využiť krízu pre úspech? Slovensko dnes čelí hneď niekoľkým krízam - inflačnej, energetickej, vojenskej, migračnej, ale aj kríze politických elít. Ale nie sme jediní, kto zažil zlé časy. Sú aj takí, ktorí založili úspech na kríze. Lebo sú to krízy, ktoré vytvárajú podmienky pre inovácie. Sme odkázaní na inovovanie. Úspešné krajiny tejto dynamike rozumejú, rozumieme tomu aj my na Slovensku?

Tomáš Kakula, MH SR
Peter Kučera, SPP

VIDEOZÁZNAM

Tomáš Kakula

Ministerstvo hospodárstva SR
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde získal titul PhD. v oblasti finančného manažmentu. V minulosti viedol mikropodnik v oblasti internetového predaja. Na Ministerstve hospodárstva SR pôsobí od roku 2011, v súčasnosti ako generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti. Medzi jeho kompetencie patrí zlepšovanie podnikateľského prostredia, podpora inovácií a rozvoj priemyslu. Má za sebou tiež 5-ročné pôsobenie na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, kde bol okrem iného členom elitného tímu vyjednávačov v prípade udelenia štátnej pomoci pre strategickú investíciu Jaguar Land Rover. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Kučera

SPP
Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. V súčasnosti je členom predstavenstva SPP, riaditeľom divízie obchodu a zároveň je aj členom predstavenstva dcérskej spoločnosti SPP CZ. V plynárenstve sa pohybuje už 15 rokov. Skúsenosti z oblasti manažmentu stredných a veľkých podnikov a najmä krízového manažmentu získal ako obchodný riaditeľ spoločnosti Nafta, a.s., potom ako riaditeľ sekcie hromadného trhu a riaditeľ divízie riadenia majetkových účastí SPP. Predtým niekoľko rokov pôsobil na viacerých pozíciách ako advokát a právnik, kde sa špecializoval na oblasť medzinárodného obchodu, energetiky a práva.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným