Staňte sa partnerom

Cestovná mapa pre eGovernment v SR

/ Prednáška

Návrh postupu informatizácie služieb poskytovaných verejnou správou je jedným z prvých projektov na Slovensku, ktorý komplexne analyzuje a navrhuje čo všetko treba spraviť, aby informatizované služby verejnej správy boli v čo najbližšej dobe reálne prístupné pre všetky subjekty spoločenského života – občanom, podnikateľom, ale aj samotným organizačným zložkám verejnej správy. Navrhovaný postup rešpektuje všetky funkčné a organizačné požiadavky, následnosti, legislatívny proces a schopnosť súčasného prostredia verejnej správy absorbovať v blízkej budúcnosti nový prístup k poskytovaniu služieb verejnej správy, ktorý podporí proces informatizácie verejnej správy, ale aj informatizácie celej spoločnosti na Slovensku.

Projekt budovania integrovanej elektronickej verejnej správy na Slovensku je investične, personálne, organizačné a odborne mimoriadne zložitý a rozsiahly. Optimálne zvolená stratégia postupu rešpektujúca všetky funkčné následnosti, legislatívny proces a schopnosť prostredia verejnej správy absorbovať v pomerne krátkom čase nový prístup k poskytovaniu služieb verejnej správy, je jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu projektu.

Znamená to, že pri informatizácii verejnej správy nejde len o poskytovanie služieb na internete alebo o vzrastajúcu potrebu celoeurópskych integrovaných služieb, ale predovšetkým o modernizáciu verejnej správy. Cieľom je najmä zefektívnenie poskytovania rôznych služieb pre občanov a podnikateľov a zníženie nákladov tak, aby mohla verejná správa ušetrený čas a prostriedky venovať na produktívnejšie činnosti, ako aj úsilím prispieť k zlepšeniu postavenia a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajinám Európskej únie.
Poskytovanie elektronických verejných služieb síce umožní prijímateľom služieb efektívnejšie pristupovať k vybavovaniu služieb poskytovaných verejnou správou, ale pre samotných poskytovateľov to však znamená:
 1. prehodnotiť rozsiahle administratívne procesy v rámci subjektov verejnej správy v snahe prispôsobiť sa novým požiadavkám,
 2. zaviesť nové manažérske prístupy v organizáciách, ktoré prispievajú k funkčnej a efektívnej verejnej správe,
 3. zaktualizovať ciele a úlohy pre naplnenie nových požiadaviek v súlade so stratégiou informatizácie služieb verejnej správy,
 4. zabezpečiť vzdelávanie pre pracovníkov verejnej správy tak, aby sa informačno-komunikačné technológie mohli efektívne využívať,
 5. vytvoriť legislatívne a metodické podmienky pre aplikáciu a používanie IKT v praxi.
Pre úspešné zavedenie elektronických služieb treba pristúpiť k takému postupu, ktorý umožní garantovať kvalitu poskytovaných služieb za cenu kontroly ich nákladov, minimalizácie rizík a negatívnych dopadov. Aby sa takýto prístup naplnil je potrebné realizovať minimálne nasledovné úlohy:
 • prepojiť kľúčové registre inštitúcií verejnej správy efektívnym, spoľahlivým a bezpečným spôsobom prostredníctvom jedinečných identifikátorov a definovať štandardy a rozhrania pre výmenu dát medzi orgánmi verejnej správy,
 • zlepšiť fungovanie registrov, ich úplnou informatizáciou a prechodom na online služby,
 • na základe auditu vynakladania prostriedkov do oblasti IKT vo verejnej správe, zefektívniť proces informatizácie, zaviesť koncepčnosť a sledovať konkrétne výsledky projektov,
 • zabezpečiť vzdelávanie informačnej gramotnosti zamestnancov verejnej správy,
 • zaviesť bezpečné elektronické identifikačné preukazy, ktoré sú potrebné na transakcie v rámci elektronickej verejnej správy,
 • vybudovať a sprístupniť Ústredný portál verejnej správy pre poskytovanie e-služieb pre občanov, podnikateľov a subjekty verejnej správy a definovať pravidlá pre jeho aktualizáciu údajov.

Ľudovít Lauko

Vzdelanie:Inštitúcia: Fakulta manažmentu UK, BratislavaDátum: 09/1997 – 06/1999Dosiahnutý titul: Mgr. odbor managementInštitúcia: Fakulta manažmentu UK, BratislavaOd do 09/1990 – 06/1996Ukončený stupeň vzdelania: Mgr. odbor matematikaInstitution: Alcatel Training center, Stuttgart, GermanyOd do 02/2001 – 11/2001Ukončený stupeň vzdelania: Technické školenie v oblastí telekomunikačných sietí, certifikát Alcatel Training Centra v StuttgarteSúčasná pozícia: Business ConsultantProfesionálne skúsenosti:Júl 2003 – doterazLokalita Bratislava, SlovakiaFirma: S&K Management Systems, s.r.o.Pozícia: business consultantPopis: Poradenstvo v oblasti optimalizácie nákladov: Activity Based Costing/ Management Systems, procesná analýza, riadenie náklado…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies