Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému budovania digitálnej Európy

/ Prednáška
Diskusiu moderuje Roman Bomboš.

VIDEOZÁZNAM
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Veronika Remišová

Za ľudí
Od roku 2020 bola podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Medzi rokmi 2016 - 2020 pôsobila ako poslankyňa Národnej rady. Predtým bola komunálna poslankyňa mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a prednášala na viacerých slovenských univerzitách - na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Katolíckej univerzite v Ružomberku. Medzi rokmi 2004 a 2013 bola členkou Európskej komisie. Vyštudovala ako ArtD. na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ďalšie vzdelanie absolvovala na Higher Education Cert - University of Cambridge, M.A. - Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques v Bruseli a Université de Paris…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Erika Piirmets

e-Estonia
Po štúdiu a práci v zahraničí si začala Erika vážiť výhody života v digitálnej spoločnosti, ktorá uľahčuje každodenný život. Verí v rovnosť a dostupnosť vládnych služieb pre všetkých občanov prostredníctvom najlepších používateľských skúseností. V minulosti prispievala k vzdelávaniu a práci s mládežou. Je silnou zástankyňou automatizácie a proaktívnych služieb, kde byrokracia nevytvára prekážky, ale priestor, kde sa ľudia môžu zamerať na efektívnu medziľudskú komunikáciu - či už profesionálnu, alebo súkromnú.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným