Program - ITAPA Digital Talk: Digitálne inovácie hneď!

 • Utorok, 15. február 2022
 • 14:00 - 15:30 DISKUSIA: Digitálne inovácie hneď! Prečo sa zapojiť do projektu Centra inovatívneho zdravotníctva

  Diskusia sa zameria na tieto témy:

  • Čo bude ponúkať projekt Európskeho digitálneho inovačného hubu pre zdravotníctvo a ako sa do neho zapojiť?
  • Ako získať financie na digitalizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
  • Čo to vlastne je digitálna transformácia a čo prinesie?
  • Prečo potrebujú digitalizáciu centrálne štátne inštitúcie?
  • Čo v digitalizácií potrebujú nemocnice a čo menšie ambulancie?   
  • Ako sa dajú v slovenskom zdravotníctve reálne využiť pokročilé technológie, ako napr. umelá inteligencia, robotika, či vysoko výkonné počítanie?
  • Ako využiť výskumné kapacity na Slovensku a ako sa dá pomôcť Health and Care inováciám tak, aby začali zarábať?

  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
  Michal Ivantyšyn, ITAPA
  Andrej Krupa, Perry talents
  Peter Musil, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  Moderátor:
  Samuel Arbe, Centrum inovatívneho zdravotníctva

  Účastníci webinára dostanú možnosť zapojiť sa do projektu. Okrem toho, bude interaktívna diskusia slúžiť aj ako podklad na lepšie pochopenie potrieb rezortu zdravotníctva. 

  VIDEOZÁZNAM

   

  7396.393274
  Martina Antošová
  Univerzitná nemocnica Martin
  8455.37207b
  Samuel Arbe
  Centrum inovatívneho zdravotníctva
  8463.84c60d
  Michal Ivantyšyn
  Centrum inovatívneho zdravotníctva
  8324.1927fd
  Andrej Krupa
  Simplicity
  7389.ea9fd9
  Peter Musil
  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  DISKUSIA: Digitálne inovácie hneď! Prečo sa zapojiť do projektu Centra inovatívneho zdravotníctva - Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin; Samuel Arbe, Centrum inovatívneho zdravotníctva; Michal Ivantyšyn, Centrum inovatívneho zdravotníctva; Andrej Krupa, Simplicity; Peter Musil, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave