Staňte sa partnerom

HPC a kvantové technológie ako hnacie sily inovácií a digitálneho prechodu

/ Prednáška
Vysokovýkonná výpočtová technika je nevyhnutným nástrojom na vykonávanie hraničného výskumu, na podporu inovácií, na udržanie konkurencieschopnosti nášho hospodárstva a priemyslu a na bezpečnosť a ochranu našich občanov. S cieľom vybaviť Európsku úniu potrebnými výpočtovými zdrojmi a službami Európska komisia v roku 2018 založila spoločný podnik EuroHPC ako spoločnú iniciatívu s členskými štátmi. So zdokonaľovaním kvantovej technológie sa tempo inovácií zrýchľuje, a sme svedkami konvergencie s HPC.

VIDEOZÁZNAM

Gustav Kalbe

DG Connect C „Digitálna excelentnosť a vedecká infraštruktúra“
Dr. Gustav Kalbe študoval aplikovanú fyziku na Université Catholique de Louvain, Belgicko. V roku 1991 študoval aplikovanú optiku na Imperial College of Science v Londýne. V roku 1995 ukončil štúdium a získal doktorát z fyziky, molekulárnej spektroskopie, na Université Catholique de Louvain, Belgicko. Profesionálnu kariéru začal ako projektový manažér vo fotonických sieťach u súčasného telekomunikačného operátora v Belgicku. Keď opustil spoločnosť, bol vedúcim výskumu a vývoja. V roku 1998 nastúpil na Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá Európskej komisie, kde začal pracovať ako projektový manažér riadiaci výskumné projekty európskych rámcových programov pre výskum. Počas tohto obdobia realizoval  niekoľko úloh …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies