Program - ITAPA Digital Talk: Ako sa zmenilo vzdelávanie počas pandémie

 • Štvrtok, 27. máj 2021
 • 15:00 - 15:10 Keynote

  Práve teraz máme príležitosť kreatívne riešiť súčasný stav, ktorý vznikol vplyvom pandémie. Ak sústredíme sily na budovanie hybridnej budúcnosti vzdelávania, máme šansu vybudovať premyslený, moderný a efektívny vzdelávací systém

 • 15:10 - 16:30 Diskusia pozvaných hostí

  Predbežné témy diskusie:

  •     Čo bol najväčší šok pri prechode na dištančné vzdelávanie?
  •     Kam sme sa za rok posunuli, čo sme sa naučili?
  •     Ako vzdelávanie počas pandémie niesli rodičia?
  •     Čo boli najväčšie prekážky pri zavádzaní dištančného vzdelávania?
  •     Čo táto forma učenia priniesla a zobrala deťom? Čo učiteľom?
  •     Aká je vízia? Kde budeme a chceme byť o 5 rokov?  
  •     Ako sa na všetko pozerá štát, legislatíva, podporuje nové formy vzdelávania?

  ITAPA Digital Talk moderuje Ivana Ilgová, redaktorka RTVS.

  Videozáznam

  7786.df0340
  Alena Kopányiová
  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
  8310.bdd245
  Mário Lelovský
  Digitálna koalícia
  7761.7412ab
  Martin Menšík
  Profesia.sk
  7760.c2fc1b
  Zuzana Molčanová
  Microsoft Slovakia
  8309.eab4b5
  Peter Pallo
  učiteľ roka 2020
  Diskusia pozvaných hostí - Marcela Havrilová, Microsoft; Alena Kopányiová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie; Mário Lelovský, Digitálna koalícia; Martin Menšík, Profesia.sk; Zuzana Molčanová, Microsoft Slovakia; Peter Pallo, učiteľ roka 2020