Staňte sa partnerom

Program - ITAPA Digital Talk: Ako sa zmenilo vzdelávanie počas pandémie

15:00
Keynote
Práve teraz máme príležitosť kreatívne riešiť súčasný stav, ktorý vznikol vplyvom pandémie. Ak sústredíme sily na budovanie hybridnej budúcnosti vzdelávania, máme šansu vybudovať premyslený, moderný a efektívny vzdelávací systém
15:00
15:10
Diskusia pozvaných hostí
Predbežné témy diskusie:
  •     Čo bol najväčší šok pri prechode na dištančné vzdelávanie?
  •     Kam sme sa za rok posunuli, čo sme sa naučili?
  •     Ako vzdelávanie počas pandémie niesli rodičia?
  •     Čo boli najväčšie prekážky pri zavádzaní dištančného vzdelávania?
  •     Čo táto forma učenia priniesla a zobrala deťom? Čo učiteľom?
  •     Aká je vízia? Kde budeme a chceme byť o 5 rokov?  
  •     Ako sa na všetko pozerá štát, legislatíva, podporuje nové formy vzdelávania?

ITAPA Digital Talk moderuje Ivana Ilgová, redaktorka RTVS.

Videozáznam

15:10
Marcela Havrilová, Microsoft
Alena Kopányiová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Mário Lelovský, ITAS
Martin Menšík, Profesia.sk
Zuzana Molčanová, Microsoft Slovakia
Peter Pallo, učiteľ roka 2020
Diskusia pozvaných hostí

Nastavenie súborov cookies