Staňte sa partnerom

Peter Pallo

učiteľ roka 2020
Mgr. Peter Pallo je učiteľ primárneho vzdelávania na základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej. Dlhodobo zavádza inovatívne prvky do vzdelávania v oblasti digitalizácie. V roku 2006  sa mu podarilo implementovať projekt „Notebook pre každého žiaka“, čo spestrilo a zefektívnilo výučbu na škole. Informačno-komunikačné technológie využíva aj pri mnohých metódach ako sú brainstorming, projektové vyučovanie, dramatizácia, kinematografia, intelektové hry, či zážitkové učenie. Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu a úzko spolupracuje aj s ministerstvom školstva na sekcii informačných technológií. V mimoškolskej činnosti sa venuje žiakom vo filmárskej, programátorskej, tanečnej a speváckej oblasti. V rámci programovania vznikla aj jeho zásluhou celoslovenská programátorská súťaž Kodu CUP, pre spevácke talenty medzinárodná súťaž DilongStar, v oboch je hlavný koordinátor. Pre komunitu učiteľov zdieľa viacero blogov, patrí medzi recenzentov učebníc primárneho vzdelávania, podieľa sa na ich korektúre a je spoluautorom didaktického multimediálneho šlabikára. Uvedomuje si individualitu a zraniteľnosť každého žiaka, chce v ňom objaviť oblasť, v ktorej má potenciál vyniknúť. Prepája školské prostredie s reálnym životom mimo hraníc školy. Všetko s cieľom, aby deti zábavnou, nenásilnou formou prijímali a objavovali  vedomosti.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies