Staňte sa partnerom

Cynthia Chow

Institute of Information Industry, Taiwan, Research Engineer,
Cynthia má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v rôznych IKT organizáciách a projektoch vo verejnej správe ako aj súkromnom sektore v mnohých krajinách vrátane Kanady, Taiwanu, Japonska, Číny, Svazijska, Burkiny Faso, ostrovného štátu Svätý Tomáš, Nového Zélandu, Chorvátska a Slovinska.

V IKT oblasti sa Cynthia špecializuje na organizáciu a obchodno-strategické plánovanie pre verejný sektor a priemysel, eGovernment, eHealth, eTransport, eLearning, prekonávanie digitálnej priepasti, implementácia a projektové plánovanie. Cynthia iniciovala veľa IKT medzinárodných spoluprác a projektov konzultačných služieb a spolupracovala na systémovo-integračných projektoch vo viacerých krajinách.

Po úspešnom absolvovaní účtovníctva na National Taiwan University začala Cynthia magisterské štúdium počítačových vied na University of New Brunswick, Kanada. Po úspešnom ukončení štúdia získala zamestnanie inžiniera počítačových systémov úseku spracovania dát v oddelení zásobovania a služieb samosprávy Novéh Brunšviku. V tejto pozícií zodpovedala za vývoj rôznych informačných systémov a údržbu vládnych počítačových služieb. Po siedmich rokoch práce štátneho zamestnanca bola Cynthia zamestnaná ako konzultant poskytujúci IKT služby federálnej vláde v konzultačnej spoločnosti Systems Network Inc. v hlavnom meste Kanaday, Ottawe.

V 80tych rokoch sa presťahovala na Taiwan a začala pôsobiť v najväčšej IKT organizácií na Taiwane, Inštitúte pre informačný priemysel (Institute for Information Industry). V tejto organizácií pôsobí dodnes ako Senior Program Manager zodpovedný za viaceré národn IKT projekty eGovernmentu, eTransportu, eHealth, eLearningu atď. Počas pôsobenie v Institute for Information Industry riadila Cynthia projekty nadnárodnej spolupráce pre Európsku banku pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD), ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo financií.
 • e-Government global trends and vision until 2020 - experience in Taiwan   |   Konferencia ITAPA 2012
  Since the conceptual framework developing began in 1987 for the computerized nationwide government services, Taiwan has successfully established and operated through 4 stages of e-Government development, including computerization, networking, eServices, and Innovation/mServices. For the future development, the government cloud services have the priority. For G-Cloud Services Planning, the components are tax filing, food safety, disaster recovery services, low carbon services, education resources sharing, real time traffic information, etc.
 • Taiwanský národný eHealth program   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  Od zavedenia plne integrovanej ICT infraštruktúry v roku 1995 bola vytvorená sieť, ktorá zahŕňa približne 16 000 nemocníc, kliník, zdravotníckych centier a verejných alebo súkromných zdravotníckych sektorov.
  Vďaka tomuto systému - národnému eHealth programu - získalo nielen viacero výhod, ale i potrebnú ochranu dvadsaťtri miliónov občanov Taiwanu.

  Prezentácia cast 1 / Presentation part 1 vo formáte .pdf / in .pdf file format

 • Využitie eLearningu na univerzitách Taiwanu   |   Kongres ITAPA 2009: Art of eServices
  Prednáška bude rozdelená na 2 časti. Pojednávať bude o dvoch úspešných implementáciách eLearningu na univerzitách Taiwanu.

  Prvou platformou je "Moddle Free Ware", ktorú v súčasnosti využíva viac ako 20 000 študentov a pracovníkov Ming Chuan University. Druhou implementáciou je Learning Management System s názvom iCan. Ide o eLearningovú platformu vyvinutú vďaka Chinese Culture University a School of Continuing Education, ktorú dnes využíva viac ako 80 000 užívateľov. iCan je komerčným eLearningovým produktom so širokými možnosťami využitia pre rozličné organizácie a univerzity.

  Prezentácia 1 / Presentation 1 vo formáte .pdf / in .pdf file format

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies