Staňte sa partnerom

Príprava novej koncepcie eGovernementu

/ Prednáška
Národná Koncepcia Informatizácie Verejnej Správy je východiskový dokument určujúci smerovanie e-Governmentu na Slovensku. Je stavaný minimálne na obdobie 6 rokov.

Dokument predstavuje ucelený pohľad na ďalší potencionálny vývoj informatizácie spoločnosti pričom zohľadňuje potreby verejnej správy, smerovanie EU (e GOV benchmark), dosiahnuté výsledky v informatizácii a požiadavky odbornej verejnosti. Tvorba dokumentu predstavuje komplexnú organizáciu práce, tak aby dokument čo najlepšie odrážal potreby verejnej správy, podnikateľského prostredia a občanov.

Videozáznam


 

Peter Kucer

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dr. Ing. Peter Kucer, MBA bol riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej univerzity, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii. Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri ÚPVII.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným