Nová generácia SOC pre post-pandemickú oblasť SecOps

/ Prednáška
Prežívame ťažké obdobia, ktoré si vyžadujú nový prístup vo všeobecnosti, a najmä v bezpečnostných operáciách. Táto výnimočná doba, ktorú zažívame, si vyžaduje nový začiatok. Novú epochu, v ktorej hrá technológia inštrumentálnu rolu. Od zabezpečenia správnych ľudí so správnym prístupom k správnym zdrojom v správny čas, až po zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva a citlivých informácií. Je nevyhnutné, aby sme nasledujúcich mesiacoch - až  rokoch - prijali a prispôsobili posun vo vnímaní a spolupráci –nie v boji -  v disciplínach ako je strojové učenie. Nastal čas na urýchlenie digitálnych diaľnic, ktoré umožňujú prácu a vzdelávanie na diaľku, sú obsluhované z diaľky a spájajú nás s našimi blízkymi. Kontrola a monitorovanie toho, čo sa deje zo / do / cez sieť, sa stalo mandátom rady a obchodným imperatívom.

Účasťou na tomto zasadnutí bude môcť delegát začať konverzáciu o tom, čo sa vyžaduje v tejto náročnej dobe vo svete SecOps: nie  digitálna transformácia, ale radikálna inovácia; robiť rôzne veci inak. Okrem toho bude schopný pochopiť dimenzie efektívnosti, účinnosti, detekcie hrozieb, monitorovania, kontroly a zodpovednosti z hľadiska bezpečnostných operácií. To je to, čo sa vyžaduje. To je to, čo treba v tejto postpandemickej ére zvládnuť.

Videozáznam

 
Prihláste sa na ITAPA v roku 2023 (ITAPA HEALTH & CARE, Jarná ITAPA, Jesenná ITAPA)

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným