Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Prednáška

Zsolt Géczi

Fortinet
Zsolt má viac ako desaťročné skúsenosti z ICT trhu, z rôznych heterogénnych technologických a komplexných aplikačných prostredí. Jeho značnou prednosťou je, že pôsobil ako na strane zákazníka, tak aj na strane dodávateľa, distribútora a vendora. Posledné roky sa špecializuje na informačnú bezpečnosť, venoval sa interným auditom, risk analýzam ale aj etickému hackingu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Janota

NBÚ
Má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas jeho profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti ako v súkromnej sfére tak v štátnej správe, ako na Slovensku tak v rôznych štátoch v zahraničí. Od 1.9.2023 pôsobí ako špeciálny vyslanec NBÚ pre kybernetickú bezpečnosť na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Washington, D.C., USA.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Andrej Aleksiev

Kreston Slovakia
Andrej Aleksiev je partnerom poradenskej skupiny Kreston Slovakia, v ktorej riadi oddelenie technológií a kybernetickej bezpečnosti. Po absolvovaní vysokej školy v Taliansku a doktorandského štúdia v Rusku sa vrátil naspäť domov na Slovensko, kde sa venuje informačným technológiám už vyše 13 rokov. Je ženatý, má 2 deti a okrem iného sa rád venuje etickému hackovaniu a využívaniu najmodernejších technológii v boji proti kybernetickým útokom. Ako filantrop podporuje aj aktivity mimo svoju profesiu, ako napríklad postavenie bronzovej sochy Bratislavského velikána W. Kempelena v životnej veľkosti v Bratislave.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Doboš

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Ján Doboš pôsobí ako riaditeľ Odboru riešenia incidentov a dohľadového centra Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Ako vysokoškolský pedagóg prednáša problematiku informačnej bezpečnosti a data mining-u. Vo voľnom čase sa venuje analýze phishingového obsahu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Hettych

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
Vyštudoval Fakultu Elektrotechniky a Informatiky STU v Bratislave, v odbore Automatizované systémy riadenia. Aktuálne pôsobí ako Zástupca generálneho riaditeľa v Kompetenčnom a certifikačnom centre kybernetickej bezpečnosti, predtým pracoval ako Cybersecurity senior manager v PwC a do roku 2018 ako CSO (Chief Security Officer) v nadnárodnej farmaceutickej skupine Sanofi.  Má dlhoročné skúsenosti s riadením IT služieb, procesov, projektov, informačnej a fyzickej bezpečnosti, optimalizáciou a štandardizáciou, akvizíciami a IT nákupom. Je viceprezidentom slovenskej pobočky ISACA a spoluzakladateľom a dlhoročným predsedom Predsedníctva slovenskej pobočky itSMF. Je držiteľom medzinárodných certifikátov ITIL v3 Expert, Cobit2019, ISO/IEC 20000…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným