Staňte sa partnerom

Marián Grotkovský

Ministerstvo financií SR
Vzdelanie a prax :

V roku 1993 som ukončil Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave odbor automatizované systémy riadenia technologických procesov.

Od apríla 2007 pracujem na Ministerstve financií SR na Sekcii informatizácie spoločnosti ako riaditeľ odboru informatizácie verejnej správy. Hlavnou úlohou tohto odboru je usmerňovať tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy a koordinovať budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a nadnárodnej úrovni.

Pred aprílom 2007 som pracoval vo viacerých IT firmách na projektoch dodávky informačných systémov pre sektor služieb, hlavne poisťovací a bankový sektor od návrhu až po implementáciu týchto riešení.

Svoju profesionálnu prax som začal ako systémový programátor, z ktorej som neskôr prešiel k tvorbe, vývoju, analýze a návrhu riešení informačných systémov. Počas profesionálnej dráhy som sa stretol s vývojovými nástrojmi na rôznych platformách, so zastrešením centralizácie dátovej časti bankového systému ako aj s návrhom a optimalizáciou vývoja, prevádzky a prepájania rôznych informačných systémov. V rámci svojej praxe som spolupracoval so zahraničnými firmami pri dodávke, implementácií a customizácií informačných systémov podľa požiadaviek slovenského zákazníka a tiež som koordinoval a riadil práce vývojarského tímu a realizáciu IT projektov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies