Staňte sa partnerom

Richard Hrabčák

Anasoft APR
Vyštudoval Národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializáciu Finančná sústava a peňažníctvo. Po skončení štúdia v roku 1997 začal pracovať v spoločnosti Data System Soft Bratislava s.r.o. ako projektový a systémový inžinier, neskôr ako  vedúci oddelenia prípravy a realizácie projektov. V roku 2006 pôsobil ako poradca ministra vnútra Slovenskej republiky pre oblasť informačných technológií.
Od roku 2007 pôsobí ako Business Development Manager pre spoločnostť  Anasoft APR s.r.o.  Formuluje a implementuje strategické predajné plány,  pravidelne sleduje trh, vývojové trendy a odbytové príležitosti, a špecializuje sa na vyhľadávanie nových projektov riešených na zákazku.
  • Efektivita interných procesov súvisiacich s elektronickými službami VS   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

    Prednáška sa bude zaoberať efektivitou interných procesov súvisiacich s elektronickými službami VS, workflowmi a prepojením s komunikáciou smerom navonok. Spomenuté budú nástroje na manažment informácií a dokumentov, takisto ako i riešenia Adobe pre riadenie podnikových procesov a práca s dokumentami. Zodpovedaná bude otázka "Prečo elektronizovať procesy a komunikáciu?" a na čo treba pri tom pamätať - spôsoby a formy komunikácie, procesné pohľady, cieľové skupiny, integrácia so systémami, atď.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies