Dátová ekonomika v zdravotníctve: príklady vybraných terapeutických oblastí

/ Prednáška

Dátová ekonomika v zdravotníctve je úzko prepojená s ekonomickými hodnoteniami v zdravotníctve, ktoré sa čím ďalej tým viac používajú aj mimo oblasti liekovej politiky. Ekonomické hodnotenia v zdravotníctve sú de facto jednou časťou ekonomiky, ktorá sa zaoberá efektivitou, nákladmi, hodnotou a správaním sa jednotlivých zložiek systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, hlavne pri spotrebe zdrojov. V našej krátkej prezentácii sa pozrieme na to, ako môže dátová ekonomika - konkrétne spotrebované priame a nepriame náklady na vybranú diagnózu - vplývať na rozhodovací proces v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti z pohľadu kľúčových zainteresovaných strán.

Videozáznam
 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným