Staňte sa partnerom

Dátová ekonomika v zdravotníctve: príklady vybraných terapeutických oblastí

/ Prednáška

Dátová ekonomika v zdravotníctve je úzko prepojená s ekonomickými hodnoteniami v zdravotníctve, ktoré sa čím ďalej tým viac používajú aj mimo oblasti liekovej politiky. Ekonomické hodnotenia v zdravotníctve sú de facto jednou časťou ekonomiky, ktorá sa zaoberá efektivitou, nákladmi, hodnotou a správaním sa jednotlivých zložiek systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, hlavne pri spotrebe zdrojov. V našej krátkej prezentácii sa pozrieme na to, ako môže dátová ekonomika - konkrétne spotrebované priame a nepriame náklady na vybranú diagnózu - vplývať na rozhodovací proces v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti z pohľadu kľúčových zainteresovaných strán.

Videozáznam
 

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies