Staňte sa partnerom

Dopad umelej inteligencie na pracovný trh

/ Prednáška

Trhy práce sú pod tlakom kombinovaných účinkov niekoľkých megatrendov. Technologický pokrok a väčšia integrácia našich ekonomík v rámci globálnych dodávateľských reťazcov neboli len bonusom pre mnohých pracovníkov vybavených vysokými zručnosťami, ale aj výzvou pre ostatných s nízkou alebo zastaranou kvalifikáciou v klesajúcich oblastiach zamestnania. Digitalizované obchodné modely často zamestnávajú pracovníkov skôr ako samostatne zárobkovo činné osoby ako štandardných zamestnancov. Ľudia žijú a pracujú dlhšie, ale čelia častejším zmenám v zamestnaní a riziku zastaranosti zručností. Prednáška zhrnie prácu OECD v oblasti budúcnosti práce a načrtne agendu prechodu OECD, ktorá sa zameriava na podporu tých, ktorí to najviac potrebujú.

Videozáznam

Andrew Green

OECD
Andrew Green je ekonóm trhu práce v tíme Budúcnosť práce v OECD. Jeho práca v OECD sa zameriava na zmeny v mobilite na trhu práce, neštandardné formy práce a meniace sa vyhliadky na prácu pre pracovníkov s nízkymi mzdami. Jeho výskumné záujmy sa snažia skúmať vplyv podnikových štruktúr a vzťahov (franchising, domáci outsourcing) na výsledky trhu práce. Pred prácou v OECD zastával pozície v programe LEHD amerického sčítania ľudu, kde sa jeho výskum zameriaval na vyjednávanie o pracovnom čase, prepojenie štatistických záznamov a vytváranie štatistík trhu práce pre verejnosť. Vyštudoval ekonómiu na Cornell University.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies