Staňte sa partnerom

Hybridný cloud

/ Prednáška
Slovenská vláda a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je koordinátorom poskytovania a používania vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na fungovanie vládneho cloudu, predstavuje zodpovednosti orgánov verejnej moci, dodávateľov vládnych cloudových služieb a činnosť UPPVII. Svojim obsahom vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia efektívneho a účelného využívania cloudových služieb.

Videozáznam

Peter Kucer

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dr. Ing. Peter Kucer, MBA bol riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej univerzity, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii. Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri ÚPVII.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným