Staňte sa partnerom

Víťazi Ceny ITAPA 2015

Víťazmi Ceny ITAPA 2015 sa stali projekty Elektronizácia služieb matriky a Implementácia elektronickej ID. Špeciálnu Cenu Rádia Slovensko získali Elektronické služby MPSVaR SR. S akými ďalšími úspešnými projektmi sa pobili o víťazstvo? Čítajte ďalej...


V roku 2015 boli vyhlásení víťazi dvoch hlavných kategórií a samostatnej Ceny Rádia slovensko na ITAPA 2015.

Kategórie Ceny ITAPA 2015:
I. Nové služby
II. Zlepšo
vanie procesov

Víťazmi súťaže Cena ITAPA 2015 sa stali:

Kategória I. - Nové služby:

1.miesto: "Implementácia elektronickej identifikačnej karty (eID)"
Zadávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dodávateľ: HEWLETT-PACKARD SLOVAKIA.

2. miesto: "Virtuálna registračná pokladnica"
Prihlasovateľ: Finančné riaditeľstvo SR

3. miesto: "Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR"
Prihlasovateľ: MPSVaR SR
Dodávateľ: SOFTEC, SEVITECH a IBM

Kategória II. - Zlepšovanie procesov:

1. miesto: "Elektronizácia služieb matriky"
Prihlasovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dodávateľ: DITEC

2. miesto: "ePobočka"
Prihlasovateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dodávateľ: ASSECO CENTRAL EUROPE

3. miesto: "Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)"
Prihlasovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dodávateľ: ICZ SLOVAKIA

Špeciálne uznanie:

Názov projektu: "KomposyT"
Prihlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodávateľ: M7 a VNET

Špeciálne uznanie pre Ministerstvo kultúry SR za aktívny prístup, vytrvalé a technicky náročné úsilie pri digitalizácii národného kultúrneho dedičstva.

Názov projektu: "Projekt ITMS2014+"
Prihlasovateľ: Úrad vlády SR
Dodávateľ: ATOS IT SOLUTION a AXON PRO

Názov projektu: "RESS – Videokonferencie"
Prihlasovateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dodávateľ: bit-STUDIO a SOITRON

Mimoriadna cena ITAPA
Názov projektu: "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a sprístupových komponentov I. a II. "
Prihlasovateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby SR
Dodávateľ: GLOBALTEL.

Cena Rádia Slovensko na ITAPA 2015:

Názov projektu: "Elektronické služby Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy štatne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi"
Prihlasovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Dodávateľ: SOFTEC, SEVITECH a IBM

Cena publika:
Názov projektu: "Zastupitelstvo.eu"
Prihlasovateľ: Aglo Solutions
Dodávateľ: Aglo Solutions

Popisy projektov nájdete TU.

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným