Novinky

Na ceste k DevSecOps: trojnásobný prospech z automatizácie pri testovaní aplikačnej bezpečnosti

Väčšina organizácií, ktoré sa nachádzajú vo fáze prechodu na DevOps, si uvedomuje, že pri tejto novej metodike vývoja softvéru ide hlavne o zmenu celkového myslenia, zlepšenie vnútorných procesov a také používanie vývojových nástrojov, ktoré umožň…

Skryté hrozby, skrytý pocit bezpečia

Bezpečnosť firiem by nemala byť postavená na pocite, ale na istote. Problémom je, že nemusí byť práve jednoduché odlíšiť istotu od falošného pocitu istoty. Môžete mať implementované aj bezpečnostné riešenia, ktorým dôverujete, ale pre pokročilé mo…

Svet sa zmenil!

Pandémia koronavírusu COVID-19 ovplyvnila celú našu pracovnú kultúru. Zmeny boli globálne, rýchle a rozsiahle.

Kde je priestor priniesť technológie budúcnosti do správy miest už dnes?

Technologický vývoj posúva ľudstvo za posledné dve desaťročia dopredu míľovými krokmi. Nevyhýba sa mu žiadna sféra ľudského života a to je dobré. Vďaka tomu dokážeme veci spravovať lepšie, efektívnejšie a v prospech nás všetkých. Ako však udomácni…

ParkDots – budúcnosť mestského parkovania

Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách. K tomu prirátajme aj ľudí dochádzajúcich každodenne za prácou, turistov a návštevníkov. V roku 2011 bolo na Slovensku registrovaných 2 049 791 motorových vozidiel, v roku 2019 už 3 286 249 vozid…

ITAPA virtuálny matchmaking – aj biznis potrebuje stretnutia

Chcete sa stretnúť s budúcimi biznis partnermi aj počas korony? V spolupráci so Slovak Business Agency vám prinášame online platformu, na ktorej môžete stretnúť svoje nové obchodné kontakty. Získajte z kongresu ITAPA viac pomocou B2B matchmaking …

Cena ITAPA: IT sieň slávy

S podujatiami ITAPA sa spája najprestížnejšie IT ocenenie na Slovensku: Cena ITAPA. Toto ocenenie sa odovzdáva výnimočným projektom už od roku 2002. Za toto obdobie sa do súťaže prihlásilo celkovo 315 projektov z celého Slovenska.

Industry 4.0: Vek pary, elektriny a počítačov nahradil vek digitalizácie

Stojíme na prahu revolúcie, ktorá prinesie zmeny, o ktorých len tušíme. Štvrtá priemyselná revolúcia je už tu a je len na nás, ako sa k nej postavíme. Prvá priemyselná revolúcia osedlala vodu a paru a tie pomohli zmechanizovať výrobu. Druhá priemy…

Máme priveľa skvelých tém. ITAPA bude preto tento rok trojdňová.

Museli sme to urobiť. Kvôli množstvu nových tém a best practices sme kongres ITAPA tento rok museli rozšíriť na tri dni. Čo vás čaká?

Máte prevratný a výnimočný projekt? Prihláste sa do Call for Papers ITAPA 2020

Chceme o Vás počuť! Predovšetkým ak máte zaujímavý a inšpiratívny projekt v oblasti informačných technológií. Chcete ho predstaviť Slovensku? Využite našu výzvu Call for Papers a prihláste svoj nápad na jesenný kongres ITAPA 2020.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »