Staňte sa partnerom

Riadená detekcia a reakcia MDR - bezpečnosť v rukách profesionálov

Zavádzanie cloud computingu, hybridná práca či nástrahy digitálneho dodávateľského reťazca vedú k čoraz naliehavejšej potrebe posilnenia bezpečnosti firiem. Tradičné opatrenia však najsofistikovanejšie hrozby nezachytia. Medzi priority sa preto dostávajú pokročilé riešenia prispôsobené špecifickým požiadavkám organizácií. Efektívnou cestou je zveriť správu firemnej bezpečnosti odborníkom.

Služby riadenej detekcie a reakcie (Managed Detection and Response – MDR) predstavujú vrchol kybernetického zabezpečenia. Firmám poskytujú špičkovú ochranu bez potreby významných investícií do interných ľudských zdrojov a odborných znalostí. Správa najmodernejších bezpečnostných technológií je totiž pod taktovkou expertov dodávateľa bezpečnostného riešenia. 

Služby MDR sú navrhnuté tak, aby organizáciám poskytovali možnosti detekcie hrozieb, okamžitej reakcie na incidenty a nepretržitého monitorovania. Iba účinná kombinácia týchto schopností dokáže neutralizovať hrozby skôr, ako spôsobia škodu. Služby MDR obsahujú všetky potrebné nástroje.

Po technologickej stránke využívajú služby MDR všetky najmodernejšie postupy vrátane umelej inteligencie, behaviorálnej analýzy či rozšírenej detekcie a reakcie XDR. Kým nástroj XDR poskytuje detailný prehľad o dianí v celej sieti a zachytáva anomálie, služba riadenej detekcie a reakcie MDR ponúka ľudský dohľad nad touto technológiou. Bezpečnostní špecialisti dokážu systém XDR vyladiť pre potreby klienta, vyhodnotiť incidenty a reagovať na ne.

Pre správnu reakciu na incidenty sú nevyhnutné pokročilé technické znalosti, neustála ostražitosť a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť vyvíjajúcim sa hrozbám. Pre mnohé firmy žiaľ ide o nedosiahnuteľnú métu. Prevádzkovanie vlastného bezpečnostného operačného centra (SOC) môže byť neúnosne nákladné. Outsourcing bezpečnostných expertov v rámci služby MDR môže firmy vyjsť výrazne lacnejšie ako investícia do vlastnej infraštruktúry a školení. Externí experti navyše často dokážu hrozby eliminovať efektívnejšie ako samotné organizácie.


Nemenej dôležitý aspekt je splnenie legislatívnych požiadaviek, napríklad zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý ukladá subjektom povinnosť bezodkladne hlásiť incidenty. Aj vďaka pokročilým nástrojom ako XDR dokážu špecialisti identifikovať potenciálne hrozby skôr, ako sa naplno prejavia. To znamená, že organizáciám pomôžu zhromaždiť potrebné informácie požadované na nahlasovanie incidentov podľa zákona vrátane povahy incidentu, typu dotknutých údajov a vplyvu na prevádzku.

Zákazníci spoločnosti ESET, ktorá ponúka riadenú detekciu a reakciu MDR v rámci svojich balíkov ESET PROTECT MDR a ESET PROTECT MDR Ultimate, sa môžu spoľahnúť aj na jedinečné znalosti jej špecialistov. Vďaka vlastnému výskumu a celosvetovej pôsobnosti dokážu experti identifikovať aj najpokročilejšie hrozby a bojovať proti zero-day útokom. Vďaka slovenskej firme tak môžu dosiahnuť špičkovú ochranu organizácie všetkých veľkostí a úrovní vyspelosti zabezpečenia.

Viac o službách riadenej detekcie a reakcie MDR bude hovoriť Ondrej Krajč zo spoločnosti ESET počas jarnej konferencie ITAPA v rámci tematického bloku „Kybernetická bezpečnosť- ako sa chrániť v meniacej sa dobe?“


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies