Staňte sa partnerom

Firmy sú ohrozené kybernetickými útokmi zvonku aj zvnútra

V dnešnom digitálnom svete sú kybernetické hrozby na vzostupe a tradičné bezpečnostné riešenia často nestačia. Preto sme sa rozhodli priniesť vám rozhovor s jedným z popredných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, Vladimírom Frčom.

Vladimír Frčo je skúsený SOC bezpečnostný špecialista zo spoločnosti Alanata, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti monitorovania a analýzy podozrivých aktivít v IT infraštruktúre. Jeho prístup k ochrane pred kybernetickými hrozbami je inovatívny a založený na praktických skúsenostiach z reálnych situácií.

Vladimír, kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú. Aké sú najnovšie trendy v tejto oblasti?
Kybernetické útoky už dávno nie sú len o filozofii a presvedčení, ale hlavne o moci a peniazoch. Vidíme stále väčší posun od tradičných hackerov k organizovaným kriminálnym skupinám. Preto je nevyhnutné, aby firmy a inštitúcie mali silnú ochranu nielen pred vonkajšími, ale aj vnútornými hrozbami.

Čo by teda mali spoločnosti robiť na ochranu svojich aktív?
Základom je starostlivosť o zamestnancov. Nespokojný zamestnanec môže ľahko podľahnúť pokušeniu a zneužije svoje prístupové práva. Technicky je dôležitá pravidelná kontrola prístupu k citlivým údajom a automatizácia monitorovania neštandardného správania.

Aké technické riešenia odporúčate na detekciu a prevenciu vnútorných útokov?
Monitoring citlivých administrátorských prístupov a kontrola geolokácie IP adries sú kľúčové. Napríklad, detekcia bypassu dvojfaktorovej autentifikácie môže odhaliť neoprávnené prístupy. Technológie ako DLP (Data Loss Prevention) a SIEM (Security Information and Event Management) sú veľmi účinné pri monitorovaní a odhaľovaní neštandardného správania.

Aké sú najbežnejšie kybernetické útoky, ktorým čelia firmy dnes?
Automatizované skeny zraniteľností a brute force útoky sú najbežnejšie. RDP protokol je obzvlášť populárny medzi útočníkmi kvôli jeho masovému používaniu. Tiež vidíme nárast útokov na databázy a infostealer malvéru, ktorý získava citlivé informácie.

Ako ovplyvnila umelá inteligencia vývoj kybernetických útokov?
AI urýchlila vývoj malvéru a prispôsobila phishingové útoky. Útočníci využívajú AI na automatizáciu a zefektívnenie svojich útokov. Preto je dôležité, aby firmy sledovali nové technológie a implementovali adekvátne ochranné opatrenia.

Aké sú kľúčové bezpečnostné opatrenia pre ochranu sietí a systémov?
Správne nakonfigurovaný firewall a pravidelná kontrola perimetra sú základom. Identity and access management je rovnako dôležitý. Technológie ako DLP a SIEM pomáhajú monitorovať a detegovať neštandardné správanie užívateľov.

Aké nástroje a techniky považujete za najspoľahlivejšie na identifikáciu a prevenciu kybernetických útokov?
Vzdelávanie a osveta zamestnancov sú nevyhnutné. Automatizácia monitoringu a implementácia technologických riešení sú účinné, ale bez správneho personálu, ktorý na ne bude reagovať, sú tieto nástroje zbytočné.

Akú stratégiu by ste odporučili firmám pri penetračných testoch a auditoch vlastných systémov?
Základom je vlastný Vulnerability Management a pravidelný Patch Management. Firmy by mali tiež zahrnúť penetračné testy do svojich rozpočtov a pravidelne ich vykonávať. Tým zabezpečia, že ich systémy budú odolné voči najnovším hrozbám.

Ak chcete získať viac informácií o inovatívnych riešeniach v boji s kybernetickými hrozbami, navštívte moju prednášku, ktorú odprezentujem na Jarnej ITAPE 2024. Teším sa na vás!

 
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies