Novinky

Cloud computing od Aliter Technologies

Spoločnosť Aliter Technologies je integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je aktívna v oblastiach pôsobenia: špeciálne systémy, IKT & Cloud, kybernetická bezpečnosť a vývoj softvéru.

OECD pre inkluzívnejší a adaptabilnejší pracovný trh

Ako vplýva globalizácia na demografické zmeny v spoločnosti? Ako sa mení trh práce v dôsledku technologického pokroku a aký to má dopad na nové zručnosti a sociálne politiky? Andrew Green, popredný ekonóm OECD, vo svojej prednáške zodpovie na tiet…

Mesto je zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

Mesto je vo svojej podstate rozsiahla firma. Riadi a spravuje niekoľko diametrálne odlišných sfér. Mestská správa je v konečnom dôsledku tá, ktorá sa musí postarať o všetko – či už za to zodpovedá priamo alebo nepriamo. To obnáša prácu s veľkým mn…

Aká bude budúcnosť slovenských miest?

Ako všetci vieme, kedysi bol život jednoduchší, tráva bola zelenšia a pečené holuby samé padali z oblohy. Žarty bokom, moderné technológie nám v mnohom uľahčili život, zároveň však priniesli nové, doteraz nepoznané problémy.

Auto ako dopravný prostriedok – a niečo viac

Veľa sa dnes hovorí a diskutuje o autonómnych autách. Trochu v pozadí zostávajú projekty, ktoré chcú z áut urobiť inteligentných spoločníkov. A použijú na to samozrejme umelú inteligenciu.

Prihláste svoj projekt a získajte prostriedky z SK-NIC fondu

Spoločnosť SK-NIC vyhlási prvú výzvy v septembri 2019 z fondu SK-NIC, ktorá bude určená pre projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzdelávania v oblasti internetu. Sledujte web sk-nic.sk.

Nezapaľujte firmu, aby ste trénovali hasenie

Z elektrického rozvádzača vo výrobnej hale šľahajú plamene. Hrozí, že oheň sa čoskoro rozšíri. Ako zareagujete?

Digitalizácia je prioritou novej vlády ČR

Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2019 budete hovoriť o digitalizácii regiónu Strednej Európy Petr Očko, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR.

Zdravotná starostlivosť lepšie a rýchlejšie

Lekárske povolanie síce patrí k tým najvychytenejším, napriek tomu však nielen na Slovensku, ale aj v ostatných európskych krajinách začína byť cítiť nedostatok lekárov. Ako silné populačné ročníky starnú, budú potrebovať čoraz viac lekárskej star…

ITAPA vyhlasuje súťaž Ocenenie ITAPA 2019

Svojich účastníkov privíta v dňoch 12. - 13. novembra 2019 v Bratislave v poradí už osemnásty ročník Medzinárodného kongres ITAPA, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj vyhlásenie 18. ročníka súťaže Ocenenie ITAPA pre najlepšie projekty digitalizá…