Staňte sa partnerom

Zuzana Juráneková

IPčko, supervízorka
V IPčku pôsobí ako supervízorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, podpore a pomoci ľuďom v týchto skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu na témy duševného zdravia a online prostredia. 

Je súčasťou výjazdového Krízového intervenčného tímu IPčko, ktorý prichádza za človekom v kríze a aktuálne pôsobí aj na hraniciach Slovenska a Ukrajiny, kde poskytuje prvú psychosociálnu pomoc a podporu ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom. V IPčku zastrešuje aj videoporadenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré poskytuje internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobrá linka a na pomoc a podporu ľuďom s duševnými ťažkosťami neváha použiť virtuálnu realitu. 
  • IPčko - psychologická pomoc dostupná na pár klikov   |   Jesenná ITAPA 2022
    IPčko je skupina psychologičiek, psychológov, sociálnych pracovníčok a pracovníkov, ktorí sú presvedčení o tom, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Chceme, aby mali ľudia psychologickú pomoc dostupnú na pár klikov vo svojich smartfonoch a počítačoch. 

    VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies