Staňte sa partnerom

Viktória Ďurajová

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, projektový manažér pre vedu, výskum a inovácie
Viktória Ďurajová zastrešuje širšiu škálu projektov v oblasti rozvoja a zavádzania inovácií – v oblasti diagnostiky, terapie, prevencie, personalizovanej medicíny a procesného riadenia. Predmetom jej záujmu je analýza možných zdrojov externého financovania rozvojových zámerov nemocnice a následné získavanie zdrojov pre ich implementáciu. Má dlhoročné skúsenosti s projektovým manažmentom v rôznych finančných schémach, ako napr. EŠIF, POO, APVV, národné a medzinárodné grantové schémy. Pri kreovaní kvalitných projektov v oblasti zdravotníctva vníma dôležitosť multidisciplinarity a pre ich úspešnú implementáciu dostatočnú edukáciu personálu i pacientov. Vo FNsP FDR BB stála pri príprave a implementácii prvých projektov Telemedicíny.
  • Digitálne zdravie a telemedicína v nemocnici   |   ITAPA HEALTH & CARE 2024
    Predstavenie kľúčových aspektov implementácie telemedicíny v prostredí ústavného PZS/ nemocnice vychádzajúc z doterajších skúseností. Vymedzenie telemedicíny v teórii, implementácia telemedicíny a skúsenosti ústavného PZS, výber vhodnej kohorty pacientov, proces nasadenia, dôležitosť komunikácie a porozumenia, motivácia, vyžadované IT zručnosti, funkcionality telemedicíny, manažment pacienta z pohľadu praxe, výhody, príležitosti a výzvy.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies