Slavomír Maťašovský

Tachyum, AI architekt
Slavomír Maťašovský pracuje vo firme Tachyum ako AI architekt. V súčasnosti sa zameriava na optimalizovanie AI frameworks PyTorch a Tensorflow na Tachyum platforme. Špecificky sa zaoberá kvantizáciou a kompresiou neurónových sietí pre rozpoznávanie obrazu, detekciu objektov, spracovávanie textu. Venuje sa aj implementácii matematických knižníc pre lineárnu algebru a riešenie diferenciálnych rovníc.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
  • Ignite session: AI supercomputer   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

    Spoločnosť Tachyum predstaví 4 Exaflops AI superpočítač, ktorý bude založený na dizajne univerzálneho procesora Tachyum Prodigy. Superpočítač bude nainštalovaný v roku 2021 na pôde Slovenskej akadémie vied. Svojím výkonom a parametrami poskytne super škálovateľnú platformu, ktorá umožní SAV riešiť tie najkomplexnejšie problémy v oblasti fyziky, chémie, materiálových vied, umelej inteligencie a podobne. Zároveň vytvorí ďalšie pracovné možnosti a postaví Slovensko do popredia európskej iniciatívy pre digitálnu transformáciu.
    Referenčný dizajn pre zákazníkov bude navyše k dispozícii v pobočkách Tachyum v Bratislave na Slovensku a v Santa Clare v Kalifornii v USA. Všetky návrhy hardvéru, softvéru a prepínačov budú pochádzať z otvoreného zdroja, čo koncovým používateľom umožní budovať nízkonákladový škálovateľný otvorený systém, ktorý dramaticky zníži náklady na akvizíciu a prevádzku.

    Videozáznam
     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným