Staňte sa partnerom

Peter Kopáč

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, generálny riaditeľ, Sekcia informačných technológií verejnej správy
Pôsobí od marca 2022 na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií verejnej správy, ktorá zodpovedá za smerovanie štátneho IT na Slovensku. Pred nástupom do štátnej služby pôsobil vo verejnej správe od roku 2007, spočiatku na technických, neskôr na manažérskych pozíciách.

V minulosti zastával pozíciu prezidenta združenia EUNIS SK a na svojej úrovni vytvoril viaceré prierezové skupiny, ktoré otvorili komunikáciu a kooperáciu medzi IT komunitami na vysokých školách na Slovensku. Stál pri vzniku národnej akademickej federácie identít safeID a jej zapojenia do celosvetovej interfederácie eduGAIN. Vyštudoval informatiku so zameraním na distribuované výpočty na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným