Miroslav Brvnišťan

AFCEA Slovakia
V období   1992 - 2002 pôsobil v rezorte Ministerstva vnútra SR. Po absolvovaní Akadémie Policajného zboru v Bratislave v roku 1998 pracoval ako poradca ministra vnútra SR pre oblasť bezpečnosti a európskej integrácie. V rokoch  2002 - 2015 pracoval na Národnom bezpečnostnom úrade, kde zastával viacero riadiacich pozícií. V roku 2004 bol vymenovaný za riaditeľa kancelárie NBÚ, vo funkcii pôsobil do roku 2006 kedy bol vyslaný ako styčný dôstojník NBÚ pre Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu v Bruseli. Po návrate v roku 2010 obhájil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave dizertačnú prácu v oblasti bezpečnosti informácií. V roku 2011 bol vymenovaný za námestníka riaditeľa NBÚ.     
       
Od roku 2015 pracuje ako externý pedagóg na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, vyučuje predmet  Ochrana a bezpečnosť utajovaných skutočností. Založil spoločnosť BMSEC s. r. o. zameranú na bezpečnosť. Pôsobí ako prezident občianskeho združenia AFCEA Slovakia zameraného na podporu spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti bezpečnosti.  Je autorom množstva odborných článkov a publikácií zameraných na bezpečnosť informácií.
 
Prihláste sa na ITAPA EXPO 2022: Od Dubaja k Dunaju
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným