Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému revolúcie v bezpečnosti

/ Diskusia

Vladimír Bednár

Ministerstvo financií SR
Vladimír Bednár pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie informačných technológii, Ministerstva financií. Zároveň pôsobí vo viacerých dozorných a správnych radách subjektov v pôsobnosti rezortu financií. Je hlavným lídrom reformy riadenia rezortného IT. Od roku 2018 pôsobil vo viacerých manažérskych a expertných postoch Ministerstva financií, Magistrátu mesta Bratislava a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Predtým pôsobil v súkromnom sektore ako konzultant pre verejný a súkromný sektor najme v GIS a Finančných IT systémov. Vyštudoval Medzinárodne vzťahy a Geodéziu kartografiu a kataster.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marian Kuna

Oracle Slovensko
V spoločnosti Oracle pracuje už 23 rokov. Počas tohto obdobia sa na rôznych pozíciách venoval témam vývoja aplikácií, integrácie, správy identít, riadenia prístupu a bezpečnosti aplikácií. V súčasnosti sa zameriava na databázové technológie, dátovú integráciu a bezpečnosť dát.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miroslav Brvnišťan

AFCEA Slovakia
V období 1992 - 2002 pôsobil v rezorte Ministerstva vnútra SR. Po absolvovaní Akadémie Policajného zboru v Bratislave v roku 1998 pracoval ako poradca ministra vnútra SR pre oblasť bezpečnosti a európskej integrácie. V rokoch 2002 - 2015 pracoval na Národnom bezpečnostnom úrade, kde zastával viacero riadiacich pozícií. V roku 2004 bol vymenovaný za riaditeľa kancelárie NBÚ, vo funkcii pôsobil do roku 2006 kedy bol vyslaný ako styčný dôstojník NBÚ pre Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu v Bruseli. Po návrate v roku 2010 obhájil na Akadémii Policajného zboru v Bratislave dizertačnú prácu v oblasti bezpečnosti informácií. V roku 2011 bol vymenovaný za námestníka riaditeľa NBÚ.              Od roku 2015 pracuje ako externý pe…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným