Staňte sa partnerom

Milan Žoldoš

advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala, advokát
Advokát s 11-ročnou praxou v advokácii so zameraním na právo fondov EÚ, verejného obstarávania, správne právo, súdne spory, správne súdnictvo a vybrané oblasti trestného práva. 
 
V rokoch 2002 - 2006 pracoval na Ministerstve financií SR ako certifikátor štrukturálnych fondov EÚ, spolupodieľal sa na vytvorení systému finančného riadenia týchto fondov, pričom v tejto oblasti úzko spolupracoval aj s ostatnými rezortmi. 
 
V oblasti štrukturálnych fondov poskytoval právne poradenstvo aj prijímateľom, aj poskytovateľom týchto fondov (napr. Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská energetická agentúra, NADSME, Ministerstvo kultúry SR). Aktívne spolupracuje a poskytuje poradenstvo viacerým spoločnostiam, ktoré pripravujú projekty spolufinancované z verejných prostriedkov.
 
Zúčastňuje sa rôznych odborných konferencií, školení, seminárov, najmä z oblasti verejného práva. Zúčastňuje sa tiež odborných príprav v rôznych oblasti práva a prednáša.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies