Staňte sa partnerom

DISKUSIA na tému efektívneho manažovania európskych peňazí

/ Prednáška

Ľudmila Majláthová

Zastúpenie EK v SR
Pracuje pre Európsku komisiu od roku 2007. V súčasnosti pôsobí ako radca na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a je súčasťou tímu, ktorý pracuje na EU fonde obnovy. Počas svojej pôsobnosti v Bruseli pracovala pre viaceré generálne riaditeľstvá (DG ENV, DG CLIMA a DG REGIO) a to v oblastiach nízkouhlíkových technológií, politík energetickej efektívnosti a ochrany klímy, či regionálnej politike.  Koordinovala implementáciu eurofondov pre Slovensko a zároveň negociovala nastavenie investičných priorít v oblastiach podpory výskumu a inovácií a prechodu na nízkouhlíkovú energetiku pre programové obdobie 2014 - 2020. Vyštudovala prírodné vedy, odbor chémia a pokračovala v štúdiu v zahraničí a to postgraduálnym programom v environme…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matúš Drotár

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Patrik Kováč

Úrad vlády SR
Pôsobí ako riaditeľ odboru efektívna verejná správa a digitalizácia na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR. Pre štát začal pracovať v roku 2021 s cieľom pomôcť zlepšiť kvalitu verejných služieb a života na Slovensku. Predtým pracoval sedem rokov ako výskumný pracovník a projektový koordinátor v mimovládnej organizácii Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v rámci programu Európske štúdiá. Súčasne je spoluzakladateľom a bývalým riaditeľom spoločnosti pôsobiacej v oblasti IT. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK a politológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Žoldoš

advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala
Advokát s 11-ročnou praxou v advokácii so zameraním na právo fondov EÚ, verejného obstarávania, správne právo, súdne spory, správne súdnictvo a vybrané oblasti trestného práva.    V rokoch 2002 - 2006 pracoval na Ministerstve financií SR ako certifikátor štrukturálnych fondov EÚ, spolupodieľal sa na vytvorení systému finančného riadenia týchto fondov, pričom v tejto oblasti úzko spolupracoval aj s ostatnými rezortmi.    V oblasti štrukturálnych fondov poskytoval právne poradenstvo aj prijímateľom, aj poskytovateľom týchto fondov (napr. Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská energetická agentúra, NADSME, Ministerstvo kultúry SR). Aktívne spolupracuje a poskytuje poradenstvo viacerým spoločnostiam, ktoré pripravujú projekty spolufinan…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies