Staňte sa partnerom

Michal Kardoš

SAPIE, výkonný riaditeľ
Michal Kardoš pôsobí od roku 2020 ako výkonný riaditeľ v SAPIE - Slovenskej aliancii pre inovatívnu ekonomiku. Má viac ako 10-ročné skúsenosti z práce pre biznis, verejnú správu, mimovládne organizácie, ale aj z vlastného podnikania. Dlhodobo pôsobil v oblasti public/policy/government experta pre viaceré organizácie ako napríklad Americká obchodná komora, kde v rámci tém ako digitálna agenda, energetika a ďalších sa spolupodieľal na zlepšovaní podnikateľského prostredia cez rôzne legislatívne návrhy a celý rad projektov v SR ale aj na európskej úrovni. Bol súčasťou tímov a spoluorganizátorom mnohých konferencií, workshopov a iných podujatí ako napríklad Globsec a Startup Awards. Dlhodobo sa venuje podpore startupov a oblasti inovácií a je autorom a spoluautorom viacerych analýz a mediálnych príspevkov ako napríklad The Titans of Tomorrow, prvej scaleup štúdie na Slovensku. Michal študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ekonómiu na Univerzite v Oxforde a absolvoval študijné pobyty na Islande a vo Francúzsku.
  • Ako môže EÚ regulácia ohroziť SK inováciu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
    Európska únia poskytuje krajinám ako Slovensko obrovskú príležitosť expandovať na jednotný trh. Je preto v našom záujme odstraňovať vnútorné bariéry v tomto priestore, k čomu prispieva harmonizácia právnych predpisov a regulácia na európskej úrovni. Tento proces ale má aj svoje negatíva, ktoré môžu oslabiť výraznejšie konkurenčné prostredie celého bloku oproti lídrom v oblasti digitalizácie alebo inovácií v Spojených štátoch alebo východnej Ázii. Európska únia si musí byť týchto procesov vedomá a zapracovať na zefektívnení vlastného podnikateľského prostredia. Táto prezentácia poukazuje na kľúčové aspekty, ako môže dochádzať k zbytočným negatívnym dopadom na inovácie prostredníctvom európskej regulácie.

    VIDEOZÁZNAM

    Q
    & A
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies