Staňte sa partnerom

Michal Brusnický

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Po päťročných skúsenostiach s manažovaním softvérových kontraktov sa už cez 10 rokov špecializuje na nákup IT komodít, či už ako produktový manažér, alebo špecialista nákupu.

Posledné dva roky pracuje na oddelení správy licencií a centralizovaného obstarávania IT komodít, kde riadi vybrané centrálne rámcové zmluvy a dohody a je členom projektových tímov pre projekty digitalizácie verejnej správy.

Medzi jeho ďalšie ciele v súčasnosti patria riadenie IT aktív, optimalizácia procesov nákupu a strategický nákup IT technológií.

  • IT asset manažment - efektívne riadenie IT aktív   |   Jesenná ITAPA 2023
    Organizácie štátnej a verejnej správy vynakladajú nemalé finančné prostriedky na nákup hardvéru a softvérových licencií s cieľom využívať softvérové aplikácie alebo informačné systémy. Bežnou praxou je, že ich efektívnej správe sa následne už nevenuje dostatočná pozornosť, čím strácajú prehľad o ich skutočnom využívaní. Najmä pri SW licenciách je bežný stav taký, že organizácie buď platia za licencie, ktoré nepotrebujú, príp. majú licencií nedostatok, čím dochádza k nesúladu s licenčnými podmienkami SW výrobcu. Takýto stav vytvára podmienky pre neefektívne hospodárenie a správu IT majetku štátu. Tieto problémy adresuje IT Asset Management.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies