Staňte sa partnerom

Martin Takáč

Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie
Martin Takáč je docentom na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje v rámci medzinárodného magisterského programu kognitívna veda. Je spolutvorcom virtuálneho dieťaťa s umelou inteligenciou BabyX. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, členom Etickej komisie pre výskum s účasťou ľudských subjektov pri FMFI UK, členom Etickej rady Univerzity Komenského v Bratislave a členom vedeckej rady AIslovakIA - Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie na Slovensku. Je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre kognitívnu vedu.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies