Staňte sa partnerom

Ladislav Cimerák

kvestor, Žilinská univerzita, SR
Po absolvovaní Gymnázia v Púchove vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, Fakultu riadenia - odbor ASR v roku 1980.

V roku 1981 nastúpil do do Výskumného ústavu textilnej chémie Žilina ako referent OTR a kontroly.

Od roku 1983 pracoval na VŠDS na referáte rozvoja riadenia pre riešenie problémov v legislatíve, organizácii, ekonomike, administratíve a správe VŠDS. Po troch rokoch pokračoval na rektoráte VŠDS teraz Žilinskej univerzity, kde pracoval bezprostredne v ekonomickej oblasti, najskôr ako vedúci oddelenia pre plán a rozpočet a neskôr ako vedúci ekonomiky.

Súčasne riadil aj všeobecnú učtáreň, učtárne podnikateľskej činnosti, činnosť majetkovej evidencie, pokladne a určité obdobie aj mzdovej učtárne a skladového hospodárstva. Abslovoval kurz audítorov. V roku 1993 získal certififkát súdneho znalca pre odbor podnikové hospodárstvo.

Od roku 1990 vykonával funkciu zástupci kvestora ŽU. Od januára 1997 zastáva funkciu kvestora ŽU.
.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies