Staňte sa partnerom

Klaudia Halászová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • DISKUSIA na tému generácia budúcnosti   |   Jarná ITAPA 2022
    Stanislav Kmeť, Technická univerzita v Košiciach: „Čelíme novým výzvam, akými sú klimatické zmeny, bezpečná, čistá, účinne využívaná a uskladňovaná energia, bez negatívnych dôsledkov na životné prostredie, zásobovanie vodou a výživnými potravinami a v neposlednom rade sú to zdravie, závažné choroby a kvalita života atď. Zvládnuť uvedené výzvy znamená neustále získavať nové poznatky a tvoriť efektívnejšie nástroje. Veda, výskum a inovácie kontinuálne pracujú na tom, aby nám ich poskytli, a aby nám zabezpečili spoľahlivú a stabilnú budúcnosť."

    VIDEOZÁZNAM
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies