Staňte sa partnerom

Karol Krutek

Mestský úrad Žilina , vedúci odboru ekonomického

KURZY A ŠKOLENIA:    
-    Žilinská univerzita v Žiline
Odbor/špecializácia: DPŠ, učiteľstvo odborných predmetov ekonomických    1999 - 2001
-    MENTIS, s.r.o.
Odbor/špecializácia: Excel nielen pre controllerov a ekonómov
Certifikát: 9/ENPCAEI/S/2010    2010 - 2010
-    Ernst & Young
Odbor/špecializácia: IFRS Akadémia 2009    2009 - 2009
-    KPMG Slovensko
Odbor/špecializácia: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva    2009 - 2009
-    KPMG Slovensko
Odbor/špecializácia: Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva    2008 - 2008
-    BUSINESS SUCCESS
Odbor/špecializácia: Vodcovské schopnosti
Certifikát: 2008/03/146    2008 - 2008
-    TCG, TOP CONSULT GROUP
Odbor/špecializácia: Riadenie spoločnosti cieľmi    2007 - 2007
-    Centrum účtovníkov Slovenska
Odbor/špecializácia: Špecialista na dane
Certifikát: 7557292007/121    2007 - 2007
-    Centrum účtovníkov Slovenska
Odbor/špecializácia: Certifikát účtovníka
Certifikát: BB 7457292005/159    2006 - 2006
-    EDUKA, s.r.o.
Odbor/špecializácia: Manažérska akadémia SSE, a.s. - Manažérske zručnosti
Certifikát: 495/2005/1-2    2005 - 2006

PRIEBEH ZAMESTNANÍ:    
-    ODBYT - REAL, a.s.
Administratívny pracovník
Vedenie účtovnej agendy a treasury.    2001 - 2002
-    Stredoslovenská energetika, a.s. - SMČ
Ekonóm plánovania
Príprava a spracovanie rozpočtov, príprava a spracovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých plánov, kalkulácia výkonových sadzieb, reporting.    2002 - 2004
-    Stredoslovenská energetika, a.s. - SMČ
Vedúci PT účtovníctvo a PAM
Riadenia pracovného tímu účtovníctva, personalistiky a miezd. Účtovná a daňová agenda, banka.    2004 - 2004
-    Elektroenergetické montáže, a.s.
Ekonóm plánovania, špecialista
Príprava a spracovanie komplexných plánov, rozpočtov a kalkulácií, operatívnych a strategických plánov. Agenda treasury. Metodik IS SAP pre moduly CO, FI, AM, PS, HR, MM. Spracovanie mesačných a ročných účtovných závierok, výročných správ a zabezpečovanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy.    2004 - 2005
-    Elektroenergetické montáže, a.s.
Ekonóm zákazkovej evidencie a finančných operácií, špecialista
Príprava a spracovanie komplexných plánov, rozpočtov a kalkulácií, operatívnych a strategických plánov. Agenda treasury. Metodik IS SAP pre moduly CO, FI, AM, PS, HR, MM. Spracovanie mesačných a ročných účtovných závierok, výročných správ a zabezpečovanie auditu účtovnej závierky a výročnej správy. Metodik zákazkovej výroby, evidencie.    2005 - 2007
-    Stredoslovenská energetika, a.s.
Vedúci odboru Závierkové práce, výkazníctvo a konsolidácia
Riadenie odboru, koordinácia a riadenie procesu mesačných a ročných individuálnych účtovných závierok SSE, a.s. a spoločností skupiny SSE, a.s.. Koordinácia a riadenie procesu zostavenia mesačnej a ročnej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SSE, a.s. Riadenie procesu auditu individuálnych účtovných závierok SSE, a.s. a spoločností skupiny SSE, a.s., ako aj konsolidovanej účtovnej závierky SSE, a.s. Riadenie procesu inventarizácie SSE, a.s. Príprava a spracovanie konsolidovaných mesačných, kvartálnych a ročných reportov do materskej spoločnosti EDF a na štát.    2007 - 2011
-    Mestský úrad v Žiline
Vedúci odboru Ekonomického
Riadenie a koordinovanie činností a ľudí v rámci oddelení rozpočtovníctva a účtovníctva, daní  a IT. Koordinácia a riadenie činností spojených zo zostavením rozpočtu, záverečného účtu Mesta, závierky Mesta a konsolidovaného celku, koordinácia a riadenie činností spojených s prípravou a schválením VZN a interných noriem a nariadení (v oblasti rozpočtu, účtovníctva, IT a daní).    2011 -
-    Mestský hokejový klub Žilina, a.s.
člen dozornej rady    2011 -

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach:
-    Spoločnosť EEM, a.s. - Ocenenie najlepšieho zamestnanca za dosahované výsledky a príkladnú prácu, za rok 2005

 
  • Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
    Prečo by Vám prednáška nemala uniknúť? 
    Hlavným cieľom žilinského projektu je vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb Mestského úradu v Žiline v súlade s princípmi eGovermentu. Prednáška priblíži sprístupnenie najfrekventovanejších služieb, ktoré úrad poskytuje svojim občanom.


    Projekt Elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline je jedným z najvýznamnejších projektov realizovaných mestom prostredníctvom európskych fondov. Zahŕňa elektronizáciu celkovo 143 služieb (z toho 8 „mobilných“), doba realizácie je kratšia ako 12 mesiacov, prostredníctvom projektu sa integrujeme na registre právnických osôb, fyzických osôb, adries, registre UPVS. Výsledkom projektu elektronizácie je vybudovanie integrovaného informačného systému mesta Žilina, ako čiastočne integrovaného podsystému informačného systému verejnej správy, definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy.     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies