Staňte sa partnerom

Ján Kromel

LYNX , expert z odboru kybernetickej bezpečnosti
Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave, odbor geochémia. V roku 2006 začal pracovať v spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ako bezpečnostný špecialista, kde pracuje dodnes. V súčasnosti pôsobí na pozícii vedúceho oddelenia „Forenzných analýz a penetračného testovania“. Absolvoval niekoľko certifikácií z oblasti správy systémov a bezpečnosti, napr. v roku 2009 získal certifikáciu Sun Certified System Administrator, v roku 2015  SANS GIAC Mobile Device Security Analyst a v roku 2017 SANS GIAC Reverse Engineering Malware. Po viac ako 10 ročnej profesionálnej skúsenosti v informačnej bezpečnosti sú jeho primárnymi záujmami oblasti forenznej analýzy, bezpečnosti mobilných zariadení, penetračného testovania a samozrejme kombinácie týchto oblastí. V rámci odborných skúseností z uvedených oblastí môže uviesť spoluprácu s inštitúciami verejného sektora v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Po všetkých rokoch práce v rámci informačnej bezpečnosti a skúsenostiach sa stále považuje za začiatočníka s veľkou potrebou a vôľou učiť sa stále viac.

 
 • Lovecká sezóna   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Kybernetická bezpečnosť je „živý“, neustále sa vyvíjajúci ekosystém reagujúci na vonkajšie a vnútorné faktory ovplyvňujúce bezpečnosť aktív. S narastajúcou komplexnosťou chránených aktív a paralelne faktorov na nich vplývajúcich, vzniká kontinuálny tlak na implementáciu automatizácie ochrany. Výsledkom uvedeného tlaku je častokrát marketingovo atraktívny produkt hlásajúci takmer nulovú kooperáciu ľudských zdrojov v procese ochrany aktív. Prezentácia bude cielená na základné vybrané tézy i mýty threat huntingu a jeho postavenie v „globálnom procese“ proaktívnej ochrany aktív subjektu.

  VIDEOZÁZNAM


   
 • Hannibal pred bránami! Alebo už za…?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Spoločne s rozvojom informačných systémov a technológií dochádza k výraznej zmene globálneho bezpečnostného prostredia. Kybernetický priestor sa v posledných rokoch stal významným priestorom na masívne páchanie trestnej činnosti. Ochrana súkromia, slobody, majetku a ďalších duševných hodnôt je záujmom každého predmetného subjektu. Do rozličných  ochrán perimetra a koncových bodov sú investované nezanedbateľné prostriedky, ale vo svojej podstate poväčšine bez akýchkoľvek následných krokov internej prevencie. Klasické resp. reinkarnované paradigmy prístupu k bezpečnosti vo veľkej miere „degradujú“ forenznú analýzu na vyšetrenie odhaleného bezpečnostného incidentu. Žiadaným cieľom je predchádzať bezpečnostným incidentom a nie iba dodatočne riešiť následky. S prihliadnutím na silu forenznej analýzy považujeme konštruktívne vedenú forenznú analýzu za významnú formu proaktívnej ochrany a zlepšovania bezpečnosti prostredia.

  Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies