Staňte sa partnerom

Ján Klocok

konzultant pre certifikáciu ISO, InfoT, Slovensko
Ing. Ján Klocok

Absolvent strojníckej fakulty na VUT v Brne. Počas svojej odbornej praxe sa venuje aplikácii informačných technológií. Pôsobil ako programátor, analytik, vedúci projektov a koordinátor projektov informačných technológií. Pracoval v organizáciách strojárenského priemyslu, energetiky a výskumu. Pracoval aj v bratislavskej spoločnosti patriacej k vedúcej medzinárodnej korporácii v oblasti informatiky.

Od roku 1996 sa venuje implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.

V súčasnej dobe pôsobí ako poradca v oblasti softvérového inžinierstva a systémov manažérstva kvality. Vedie projekty a poskytuje poradenské a vzdelávacie služby pre zavedenie systému manažérstva kvality prevažne v organizáciách orientovaných na dodávky služieb a projektov informačných technológií.

Od roku 2004 je členom technickej komisie TK 37 pri Slovenskom ústave technickej normalizácie. V subkomisii pre softvérové inžinierstvo pôsobí ako špecialista pre systémy manažérstva kvality.
.
  • Systémy manažérstva kvality, ISO   |   Kongres ITAPA 2005

    Norma STN EN ISO 9001:2000 – Systémy manažérstva kvality - Požiadavky, je základnou normou pre certifikáciu systémov manažérstva kvality v organizáciách. Táto norma vydaná International Organization for Standardizatin bola Slovenským ústavom technickej normalizácie prijatá aj do sústavy slovenských technických noriem.

    Obsahom príspevku je vysvetlenie základných požiadaviek kladených na systémy manažérstva kvality a informácia o súvisiacich normách ISO pre podporu dosiahnutia a splnenia požadovaných kritérií.

    Na základe praktických skúseností je prezentovaný postup tvorby a implementácie systému manažérstva kvality do systému riadenia organizácie. Pozornosť je venovaná aj nákladom a prínosom zavedenia systému kvality v organizácii.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies