Staňte sa partnerom

Iveta Fülöpová

SOFTEC, senior manažér
Vzdelanie:
Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta manažmentu

Pracovné skúsenosti:
1999 – 2002: Okresný úrad práce Bratislava I, vedúca ekonomického oddelenia
2002 – 2004: Národný úrad práce – Generálne riaditeľstvo (od 1.1.2004 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), vecný správca finančného IS
2004 – doposiaľ: SOFTEC, spol. s r.o., Bratislava – súčasná pozícia: senior manažér
Má za sebou bohaté skúsenosti v projektoch pre rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako sú APV ISOP na podporu konania o sociálnych dávkach pre ÚPSVaR, IS dávok poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia  pre Sociálnu poisťovňu a IS riadenia sociálnych dávok pre MPSVR SR.

  • IS riadenia sociálnych dávok - naša cesta k dosiahnutiu cieľa   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Od 1.4.2011, po osemmesačnej prestávke, pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v budovaní elektronických služieb, ktoré občanom umožnia žiadať o sociálne dávky prostredníctvom internetu. Projekt „Informačný systém riadenia sociálnych dávok“ (IS RSD), riešený v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, okrem elektronických služieb prinesie rozsiahlu integráciu centralizovaného IS RSD s ďalšími informačnými systémami verejnej správy. Cieľom tejto integrácie je maximálna snaha o redukciu požiadaviek kladených na občana v prípade, že požadované údaje je možné získať z iného IS verejnej správy. Čo konkrétne to znamená v prípade sociálnych dávok? Aký to má dopad na legislatívu, súčasné procesy na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny? Aká je väzba tohto projektu na bežiace i predpokladané projekty riešené v rámci eGovernmentu? S akými problémami zápasia riešitelia i zadávateľ riešenia? Aký je predpokladaný postupný nábeh nového riešenia a čím je podmienený? O tom všetkom budú informovať a na vaše otázky odpovedať vedúci projektu za obe zmluvné strany.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies