Staňte sa partnerom

Ivan Schalek

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, projektový manažér
Vzdelanie:
SvF SVŠT
Bussines school CR

Pracovné skúsenosti
Pracoval pre viaceré zahraničné spoločnosti v oblasti IT (Global Ameritech Company, Servodata), logistiky (DHL international) a zdravotníctva (Futurebiolab) v pozíciách vrcholového manažmentu.
V súčasnej dobe je projektovým manažérom pre projekty OPIS na MPSVR SR a ÚPSVaR

  • IS riadenia sociálnych dávok - naša cesta k dosiahnutiu cieľa   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
    Od 1.4.2011, po osemmesačnej prestávke, pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v budovaní elektronických služieb, ktoré občanom umožnia žiadať o sociálne dávky prostredníctvom internetu. Projekt „Informačný systém riadenia sociálnych dávok“ (IS RSD), riešený v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, okrem elektronických služieb prinesie rozsiahlu integráciu centralizovaného IS RSD s ďalšími informačnými systémami verejnej správy. Cieľom tejto integrácie je maximálna snaha o redukciu požiadaviek kladených na občana v prípade, že požadované údaje je možné získať z iného IS verejnej správy. Čo konkrétne to znamená v prípade sociálnych dávok? Aký to má dopad na legislatívu, súčasné procesy na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny? Aká je väzba tohto projektu na bežiace i predpokladané projekty riešené v rámci eGovernmentu? S akými problémami zápasia riešitelia i zadávateľ riešenia? Aký je predpokladaný postupný nábeh nového riešenia a čím je podmienený? O tom všetkom budú informovať a na vaše otázky odpovedať vedúci projektu za obe zmluvné strany.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies