Staňte sa partnerom

Ivan Baľa

INDRA
  • Dopady inteligentnej dopravy v Španielsku   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
    Prezentácia bude sumarizovať projekty, zručnosti a skúsenosti spoločnosti Indra v oblasti Inteligentných Dopravných riešení najmä v Španielsku. Prístup spoločnosti Indra spočíva vo vytvorení spoločného systému, ktorý umožňuje integráciu rôznych zúčastnených strán a prvkov cestnej infraštruktúry. Flexibilita našich riešení umožňuje ovládať mestskú premávku, od izolovaných križovatiek cez rozsiahle centralizované siete dopravnej svetelnej signalizácie, ale tiež umožňuje ovládať medzimestské siete a riadiť bezpečnosť v tuneloch na základe najmodernejšej technológie s použitím najnovšej generácie elektronických zariadení a pokročilého softvéru. Prístup spoločnosti Indra prináša zodpovedným dopravným autoritám Integrované najmodernejšie riešenie a nám všetkým ostatným účastníkom cestnej premávky - menej dopravných nehôd ( Úmrtnosť v dôsledku dopravných nehôd je v súčasnosti v Španielsku na úrovni pred 50 rokov ), lepšiu priepustnosť dopravy, možnosti individuálnej kalkulácie cesty na základe real – time údajov vrátane časového porovnania rozličných typov dopravy a dynamickej zmeny smerovania cesty, aplikácií pre smart cities a oveľa viac dopadov skutočne Integrovaného riešenia pre ľudí. 

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies