Staňte sa partnerom

František Drozd

Familiaris, štatutár združenia a sociálny poradca
Vzdelanie získal na Katolíckej univerzite v Ružomberku v roku 2007 v odbore sociálna práca. Študoval a neskôr aj vyučoval na Katolíckej univerzite v Lubline. Od roku 2006 sa profesne venuje práci s dysfunkčnými rodinami v občianskom združení Familiaris vo Svite, kde pôsobí ako štatutár združenia. Ako akreditovaný sociálny poradca poskytuje špecializované sociálne poradenstvo marginalizovaným rodinám a segregovaným komunitám. Je neverejným poskytovateľom a riaditeľom terénnej opatrovateľskej služby v Prešovskom kraji, členom asociácie sociálnych poradcov a supervízorov, členom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, členom Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj SR. Externe pôsobí ako vysokoškolský pedagóg v oblasti sociálnej práce. Poskytuje vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností, profesionálne sa orientuje na uplatňovanie nových foriem sociálnych služieb a presadzovanie subsidiarity v samospráve. Poskytuje supervíziu pre zamestnancov v sociálnych službách, samospráve a školstve.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies