Staňte sa partnerom

Filip Bednárik

essential data, IT Konzultant
Pracuje od roku 2014 v spoločnosti essential data. Je kľúčovým odborníkom v projektoch, v ktorých sa implementuje inteligentné vyhľadávanie v slovenskom jazyku. Baví ho práca s veľkými dátami, ich analýza, vyhodnotenie a prezentácia. Od roku 2018 pracuje ako architekt a expert na umelú inteligenciu na projekte “Služby anonymizácie pre Ministerstvo spravodlivosti”. Má bohaté skúsenosti v oblastiach návrhu informačných systémov, automatizácie, optimalizácie procesov a vývoja aplikácii. Uprednostňuje technologický stack založený na open-source riešeniach, mikroslužbách a cloudovej infraštruktúre.
 • Anonymizácia osobných údajov pomocou AI   |   Jesenná ITAPA 2023
  Vo svete, v ktorom umelá inteligencia dokáže vyťažiť informácie z textu v priebehu sekúnd a je dostupná pre každého online, je potrebné dbať na väčší dôraz na ochranu osobných údajov. Anonymizácia je dôležitý proces, ktorý pred zverejnením dokumentu odstraňuje identifikujúce osobné údaje, ale zachováva povahu pôvodného textu. Ministerstvo spravodlivosti SR a spoločnosť essential data spolupracujú na IT riešení, ktoré využíva spojenie ľudskej a umelej inteligencie pre zrýchlenie a skvalitnenie procesu anonymizácie súdnych rozhodnutí. Inovácia spočíva v kombinácii využitia moderných webových technológií a princípov UX (používateľskej prívetivosti), znalostí v podobe pravidiel pre rozpoznávanie osobných údajov, nástrojov NLP (spracovanie prirodzeného jazyka) a natrénovanej umelej inteligencii na vstupoch pracovníkov na súdoch. Z produkčnej prevádzky vidíme, že viac ako 55% dokumentov je anonymizovaných bez nutnosti opravy, priemerný čas anonymizácie sú 3,5 minúty a úspešnosť AI pri označovaní údajov sa pohybuje okolo 90%.
 • Architektúra mikroslužieb   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future
  1. Čo sú mikroslužby? Základný princíp fungovania mikroslužieb
  2. Prínosy a výhody mikroslužieb v projekte, analýze, architektúre a prevádzke
  3. Potreba mikroslužieb pre prostredie eGovernmentu
  4. Súčasné problémy spojené s realizáciou architektúry mikroslužieb
  5. Spôsoby riešenia problémov mikroslužieb na projektoch ED
  Videozáznam
 • Justičné štatistiky a podpora rozhodovania   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
  Verejný sektor generuje množstvo dát, ktoré môžu byť použité ako podklad pre rozhodovanie naprieč rezortmi – a aj pre privátnu sféru. Častou výzvou je toto veľké množstvo údajov zozbierať, spracovať a vhodne prezentovať v relevantných štatistických výstupoch. Náročnosť tejto úlohy vyplýva aj z toho, že výber adekvátneho zdroja, príprava údajov, ich čistenie a vytvorenie reportu pre špecifikovaný pohľad môže byť zdĺhavý a neintuitívny proces.

  V rezorte spravodlivosti sú významným zdrojom informácií súdne štatistiky. Ich zlepšovanie a rozvoj bol súčasťou projektu rozvoja elektronických služieb súdnictva. V príspevku predstavíme riešenie, ktoré dokáže v reálnom čase produkovať požadované výstupy nad miliónmi záznamov v priebehu niekoľkých sekúnd.
  Pri riešení sme kládli veľký dôraz na používateľskú prístupnosť a prívetivosť rozhrania. Jednoduchým použitím, bez rozsiahlych technických znalostí, sú informácie z rezortu spravodlivosti a reporty z ročenky dostupné na jednej stránke. K dispozícii je aktívna pomoc používateľom. Vytvorené štatistické výstupy je možné tlačiť a exportovať do štandardných formátov. Implementované riešenie dokáže v reálnom čase generovať požadované reporty, ktoré sa používajú nielen pre potreby analytického centra MSSR, ale aj ako podpora pri rozhodovaní odbornej i laickej verejnosti.

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies