Staňte sa partnerom

Eva Chanasová

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, SR
1996: Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra mapovania a pozemkových úprav

Október, 2005: Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, SR

Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným