Staňte sa partnerom

Diana Legdanová

Security Governance expert
Diana Legdanová je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikohospodárskej fakulty Košiciach, odbor Manažment. Pracovnú kariéru začala v roku 2003 v spoločnosti Východoslovenská energetika ako odborný asistent Predstavenstva. Od roku 2004 pracovala v spoločnosti ako vedúca odboru Personálny rozvoj, zodpovedná za výberové konania a  rozvoj zamestnancov. V tejto pozícii získala v roku 2007 Slovenskú cenu HR Gold v kategórii Personálne projekty za inovatívny prístup v oblasti adaptácie nových zamestnancov.

V roku 2010 rozšírila oblasť svojej zodpovednosti o agendu BOZP a manažment kvality. V roku 2012, po vzniku samostatného útvaru zodpovedného za bezpečnosť (Security), zmenila svoje doterajšie pôsobenie v HR a stala sa vedúcou tohto úseku, v ktorého kompetencii je BCM, krízové riadenie, fyzická bezpečnosť, informačná bezpečnosť vrátane agendy ochrany osobných údajov a od roku 2017 aj IT Security governance. Po úspešnej rozsiahlej implementácii GDPR a Kybernetického zákona v spoločnostiach Skupiny VSE Holding, zastáva aktuálne niekoľko rolí, je vedúcou útvarov Security a BOZP, Manažérom kybernetickej bezpečnosti a tiež Data Protection Officer-om.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným