Staňte sa partnerom

Darina Slezáková

Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, Univerzitná nemocnica Bratislava, neurológ
Pracuje na 2. neurologickej klinike LUFK a UNB od roku 2007. Vedie Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, je členkou Výboru Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti. Na pravidelnej báze organizuje etablovaný kongres Dni demyelinizačných ochorení s medzinárodnou účasťou  a vzdelávacie aktivity. Je veľmi aktívna v prenáškovej a publikačnej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť, osvetu pre pacientov považuje za veľmi dôležitú a činorodo sa jej venuje. Jej prioritou holistický prístup v liečbe sclerosis multiplex, v tomto smere spolupracuje s FTVŠ a SAV na výskumných projektoch. Iniciovala tiež spoluprácu  s Klinikou hematológie NOU a pacienti s agresívnym priebehom sclerosis multiplex tak od marca 2022 majú možnosť absolvovať autológnu transplantáciu kmeňových buniek už aj na Slovensku.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies